Par mums

Mūsu mērķis ir veicināt visiem pieejamas, iekļaujošas izglītības un sabiedrības attīstību Latvijā, sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto izglītojamo un izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītības nodrošināšanu un daudzveidību izglītībā. Svarīgākie biedrības uzdevumi ir atbalstīt inovatīvu metožu un pieeju izstrādi un ieviešanu pedagoģiskajā praksē izglītības iestādēs, kā arī sekmēt izglītības nozares speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu.

Studiju Centrs

2009. gada 9.decembrī tika izveidota biedrības struktūrvienība „Studiju centrs”, kuras darbības mērķis ir realizēt pedagogu un pieaugušo profesionālās pilnveides programmas. Lasīt vairāk

Pakalpojumi

Mūsu speciālisti - psihologs, logopēds, speciālais pedagogs, Montesori pedagogs-, sniedz savus pakalpojumus pedagogiem un vecākiem.

Aktuāli

ART nodarbības

Psiholoģe Sandra Ozoliņa aicina bērnus un skolēnus piedalīties grupu nodarbības pēc dusmu aizvietošanas (ART, Anger Replacement Training) programmas. Tā ir domāta bērniem, pusaudžiem un jauniešiem ar saskarsmes un komunikācijas grūtībām (bikliem bērniem, bērniem ar autiska spektra traucējumiem, bērniem ar agresīvu uzvedību).

ART programma sastāv no trīs komponentiem: sociālo prasmju treniņa, dusmu kontroles treniņa un morālās spriešanas / empātijas attīstīšanas. Šī programma ir izplatīta dažādās pasaules valstīs, un pētījumi pierādījuši tās efektivitāti darbā ar bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, kuriem ir uzvedības problēmas, saskarsmes un komunikācijas grūtības.

Nodarbības 1-2x nedēļā mazās grupās (4 – 8 bērni atkarībā no vecuma un problēmām).