Biedrība "Dažādība Izglītībā"

Biedrība "Dažādība izglītībā"

Kontaktinformācija:
Māra Liepniece
Biedrības „Dažādība izglītībā” Studiju centra vadītāja,
tel.nr. 29338061, e-pasts: liepniece.mara@inbox.lv